Foreningsliv for alle - Kontingenthjælp

01-10-2022

Alting stiger i denne tid, men det må simpelthen IKKE betyde, at børn og unge ikke kan gå til idræt! 

Fladså Gymnastik kan søge kontingent-støtte til medlemmer fra Foreningsliv for alle-puljen.

Du skal rette henvendelse til kasserer Inge Lise Olsen på kasserer.fg@gmail.com eller mobil 21729757,
som vil tage sig af ansøgningen.

Foreningslivet SKAL nemlig være for alle, uanset indtægter og udgifter!