VORES SPONSORER


                                           Referat af bestyrelsesmøde
    Lørdag 28. sept. 2019
                                           hos Anne kl. 9 00 – kl. 13 00.
 
Deltagere: Christina, Inge Lise, Kim, Ole, Birthe, Anne.
Afbud: Birgit og Morten
Ordstyrer: ingen
Referent  : Anne
 

Punkt Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referater
Instruktørmøde 28/8 2019
bestyrelsesmøde 6/8 2019
 
 • Godkendt uden bemærkninger
 
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 
 • Brian efterlyser instruktør/holdoversigt inkl. telefonnumre for holdene i Fladså Hallen. Det aftales at der udarbejdes en liste med leder/kontaktpers. for holdene med tlf. nr. og mailadresser.
 • Håndboldarrangement 11/1 2020: Helle og    Brian aftaler nærmere om tider/aflysning.
 • Julegaver m.v. til instruktører m.fl.: som sædvanligt
 
 • Husk tilmeldinger til forårsopvisningerne
 
 
 • Status på nøglebrikke til Korskildehallen. Kim    taler med Lars  Wobbe. Marika ønsker en ekstra nøgle + ekstra tid på nøglebrikken.
 •  
 • Henvendelse fra Tennisklubben om evt. deletid i hallen. De kan tilbydes mandage kl. 19 – kl. 20 i Korskildehallen.
 
 
 
 
 
 
Anne
 
 
Inge Lise,
Birgit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
Pkt. 3
Nyt fra kassereren
 • Der er modtaget 8.400 kr. i lokaletilskud for 2019, og tilskuddet er bevilget for 3 år.
 • Der er modtaget 39.000 kr. i kursustilskud, hvilket er væsentligt mere end budgetteret.
 
 
Pkt. 4
Bordet rundt - nyt fra andre
(herunder trioerne)
Ole:
Biking-eventen aflyses pga for få tilmeldinger.
Det er meget beklageligt, da man har fået stor sponsordækning, og der er lagt et stort arbejde og mange kræfter i hele projektet.
Vi har høstet erfaringer, sponsorerne har fået besked og de tilmeldte også. Måske får vi lov til at beholde tilskud fra sponsorerne, så der bliver et mindre beløb til BROEN.
 
Kim:
 • Rengøringen i Fladså Hallen er ikke optimal. Mandag er der meget snavs på gulvet, det opleves også af seniorholdet. Christina tager en snak med Brian om problemet.
 
Inge Lise:
 • Intet.
 
Birthe:
 • Børneattesterne er i orden. Der mangler en enkelt fra en meget ung hjælper, men der arbejdes med sagen.
 • Efterlyser en oversigt over indkøb til diverse arrangementer. Birthe har noteret indkøb og forbrug ved sidste instruktørmøde. Det aftales, at der oprettes en Forplejningsmappe, så alle kan se, hvad der skal indkøbes for at undgå spild.
 
Anne:
 • Der er sendt ansøgning om § 79 tilskud fra Næstved kommune for 2020. Der er ansøgt om 25.000 kr. til kontingentnedsættelse for seniorerne 65+.
 • Der vil komme en regning på ca. 800 kr. kursus for seniordans fra Inge Weise.
 • Der vil komme en regning fra Haslev svømmeklub for optræning og prøveaflæggelse for Frederik Jensen, vandgymnastik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Lise
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
Pkt. 5
   Efter instruktørmødet
   
 
 
 
 • Næste år vil Kim og Anne-Gitte invitere alle instruktørerne på børneholdene til en snak om niveauerne på de forskellige hold.
 • Christina savner opbakning fra instruktørerne til mødet. Dato udmeldes i god tid, og næste år skal der strammes op mht fremmøde.
 • Forplejningen gik godt. Næste gang er der ingen tvivl om indkøb m.v.
 
 
 
 
 
 
Pkt. 6
Program 19/20
 
 • Status på holdene.
 • Alle seniorholdene er kommet godt i gang.
 • Crossgym. I Korskilde Hallen er aflyst. Kontakten til Janni holdes, da hun måske kan træde til som afløser.
 • Mix 1.-4.kl. i Korskilde tilbydes hold i Fladså Hallen, hvis de ønsker større udfordringer med spring.
 • Piger spring/rytme mangler instruktør 1/11. Christina efterlyser hjælper/instruktør på Facebook.
 • Yoga tirsdag er godt besøgt. Holdet vil træne i efterårsferien.
 • Seniorgymnastikken træner også i efterårsferien.
 • Opslag på skærmene i hallen og Brugsen med tilbud om træning.
 • Børneyoga er lukket ned pga manglende deltagere.
 • Juniormix. har fået tilknyttet Johs. Trøster som hjælper.
 • Seniorbiking, der kan evt. fremover bookes en bestemt cykel.
 
 
 
 
Pkt. 7 Hjemmesiden
 • Hjemmesidegruppen arbejder videre med nyt design m.v.
 • Ok. med tilføjelse til handelsbetingelserne vedr. foto.
 
Inge Lise,
Birthe,Kim
Inge Lise
Pkt. 8 Oktobermødet
 
 
 
 
 
 
 • Status på årshjulet :
 • Tilrettes så vi fremover benytter udtrykket årshjul og ikke aktivitetskalender. Navn på halinspektør i Fladså Hallen ændres. Ellers ingen rettelser.
 • Betaling for instr./best. husstand. Gratis eller reduceret pris.
 • Inge Lise havde lavet en beregning over ”de manglende indtægter” for disse personer. I forhold til den samlede indtægt for kontingent blev man enige om, at der ikke skulle foretages ændringer i den nuværende ordning.
 •  
 
Pkt. 9
Mødekalender
 • 7/11 2019 best.møde hos Morten
 • 5/12 2019 best.møde og julefrokost hos Brithe
 • 21/1 2020 best.møde hos Christina
 • 18/2 2020 generalforsamling Fladså Hallen
 • 27/2 2020 best.møde
 • 22/3 2020 opvisning i Fladså Hallen
 • 24/3 2020 instruktørmøde i Fladså Hallen
 • 23/4 2020 best.møde.
 
 
 
 
Alle
 
Birgit booker lokale
 
Pkt. 10
Evt.
DGI  internationale GymShow i Arena Næstved 15/11 2019.
Bestyrelsesmedlemmerne får gratis billetter, påhæng betaler selv. Tilmelding  senest 3/10 til Birthe som sørger for fælles bestilling.
Birthe.

 


 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303