VORES SPONSORER
 

Referat af Bestyrelsesmøde

Torsdag  25. april 2019

Hos Birgit kl. 19.00-22.30

Deltagere: Ingelise, Birthe, Morten, Anne, Kim, Christina, Birgit.

Suppleanterne deltog ikke.

Ordstyrer: Christina

Sekretær: Anne

 

Punkt

Indhold

Ansvarlig

Pkt. 1

Godkendelse af referat

 • Referat af best. møde 5/3 2019 godk. uden bemærkn.
 • Referat af instruktørmøde 20/3 2019 godk. uden bemærkninger.

 

 

Pkt. 2

Nyt fra formanden

 • Halfordelingsmøde 29/4 i Fladså Hallen.
 • Ingelise og Birgit deltager.
 • Gominisite/Onmondo: vedr. ændring af hjemmeside, tilmelding m.v. . Ingelise kontakter DGI for at høre nærmere om pris m.v. . Der tages beslutning på næste bestyrelsesmøde.
 • Henvendelse fra en gruppe fra Tappernøje vedr. sponsorat til ”Stafet for livet”. Afslag
 • Mobilnr. skal slettes i forbindelse med navn i Conventus. Arbejdet er i gang.
 • Marika er blevet opereret. Der sendes en blomsterhilsen.
 • Korskilde Hallens manglende vedligeholdelse både ude og inde. Christina tager kontakt til Ole Hansen for råd og vejledning mht. videre forløb.

 

Birgit/Ingelise

 

 

Ingelise

 

 

Christina

 

Ingelise

 

Christina

Christina

Pkt. 3

Nyt fra kassereren

 • Økonomirapport for perioden 1/1 – 25/3 blev forelagt og gennemgået. De fleste indtægter indgår efter 1. april.
 • Der er indgået 4.200 kr. fra DGIs redskabspulje til køb af podie.

 

 

Pkt. 4

Bordet rundt - nyt fra andre

(herunder trioerne)

Birgit:  

 • Der er en hel del billeder fra opvisningen. Hvem kan lægge disse op på hjemmesiden ?.  Kim, Birthe og Ingelise, vil prøve at tage sig af opgaven.

Ingelise:

 • intet

Birthe:

 • intet

Morten:

 •  intet

Anne:

 • notat udsendt inden mødet vedr. seniortrioen.
 • Gammelt  materiel fra tæppecurling kan overtages af Everdrup Klubhus for 200 kr. Mogens Hansen kontaktes.

Kim:

 • Til næste opvisning skal man være opmærksom på, at instruktører og gymnaster ikke spærrer stole i forreste række, så betalende gæster henvises til dårligere pladser.
 • Christina:
 • intet.

 

Kim, Ingelise og Birthe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne

Pkt. 5

Efter instruktørmødet

 • Kommentarer, husk til næste år mm.
 • Udkast til programmet udsendes umiddelbart inden mødet.
 • Der skal laves et særligt møde og program for alle børneinstruktørerne før det egentlige instruktørmøde. F.eks. beskrive i  et 10 punkts program, hvad der arbejdes med på holdene.
 • Der skal findes en ekstern instruktør til at forestå dette.
 • Kim laver et oplæg om vejlederordningen, Vil opfordre andre til at få vejledning på holdene, nu mere dialog end kritik.

 

Christina

 

 

 

 

 

 

 

Kim

Pkt. 6

Sommersæsonen

 • Børneholdene går fint. Der er venteliste, evt. oprettes  hold  2  med aldersopdeling.
 • Vandgymnastik er aflyst pga. ledermangel.
 • Øvrige hold kører fint.
 • Krocket er startet, der forventes ca. 18 deltagere. Anne følger op mht betalingen.

 

 

 

 

Anne

Pkt. 7

Kommende sæson

 • Programlægning
 • Der er udarbejdet et foreløbigt program, det skal gås igennem efter halfordelingsmødet.
 • Instruktører: Christina laver et opslag på facebook (alle postnr i området) at Fladså Gymnastik søger voksne instruktører til den kommende sæson.
 • Priserne på holdene er de samme som sidste år.
 • Priserne for wildcard ændres:

Wildcard 65 + pris 650 kr.:

Giver adgang til samtlige aktiviteter i dagtimerne.  

Maxiwildcard: pris 900 kr.

Giver adgang til  samtlige  aktiviteter.

 

 

 

 

 

Christina

Pkt. 8

Opgavefordeling

 • Fordeling af div. arbejdsomgaver
 • Ullas opgaver fordeles:
 • Conventus/hjemmeside/ administrator

 

 • Vejlederordninger.
 • Velkomst og info til nye instruktører
 • Børneattester
 • Kursustilmelding
 • Vedligeholdelse af data i DGI+DGF
 • Bookning af haltider
 • Ingelise undersøger adgang til foreningsportalen
 •  

Lises opgaver:

Scrapbog- udklip fra div. aviser. Lise spørges om hun vil fortsætte. Bestyrelsens vil gerne have materialet til gennemsyn.

Lises sendes en blomsterhilsen for hendes arbejde.

 

 

 

Ingelise/Birthe/

Kim

Birgit tovholder

Christina

Ingelise

Birgit

Birgit/Ingelise

Christina/Morten

Ingelise

 

 

Birgit

 

 

Pkt. 9

Næste møde

 • 17/5 kl. 10 00 – kl. 12 00  hos Christina:

aktivitetskalender og opgavefordeling færdiggøres.

 • 25/6 kl. 18 30 - 21 00  bestyrelsesmøde hos Christina.
 • 6/8   kl. 18 30 – 21 00 bestyrelsesmøde hos Ingelise
 • 28/8 kl. 17 30  - 21 00  instruktørmøde i Fladså Hallen
 • 28/9 kl. 9 00 –   14 00 hos Anne: oktobermødet

 

 

Pkt. 10 evt.

Evt.

Intet.

 

TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303