VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22.1.2019

Hos Christina kl. 19.00-21.30

Ordstyrer: Ulla
Sekretær: Anne
Deltagere: Ulla, Inge Lise, Ole, Anne, Christina og Birgit.
Afbud: Morten og Sebastian.
Rækkefølgen i den oprindelige dagsorden blev ændret og nogle punkter udskudt til
senere behandling.
 
Punkt. Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat
af møde 10.12 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger.  
Pkt. 2
Budget/regnskab
Regnskab for 2018  mangler endnu et par posteringer, men det foreløbige resultat ser fint ud.
Budgettet for 2019 blev gennemgået og tilrettet.  . Trioerne……………………………………….... 45.000 kr.
til hhv. børne-, voksen-, senior- og bikingtrio.
Møder/generalforsamling ……………………… 13.500 kr.
Hensættelse til Springgrav …………………….. 10.000 kr..
Hensættelse til jubilæum ………………………. 10.000 kr.
Tak til Inge Lise for et flot arbejde.
 
 
Pkt. 3
Generalforsamling
19/2 2019i Korskilde Hallen
 
Indbydelse: hjemmeside , infoskærme, indbydelse til alle medlemmer via Conventus, opslag i hallen.
 
Lokalet er bestilt.
Aftale med dirigent Ole Hansen er på plads.
Gave til dirigenten er købt.
Forplejning: ost, lidt pålæg, rødvin og andre drikke
 
På valg er:
Suppleanterne
Ole Bundgaard modtager gerne genvalg, hvis ikke anden kandidat foreslås.
Louise Geert Jørgensen skal spørges.
Alm. medlem : Sebastian Christiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Afd.leder af Korskilde : modtager ikke genvalg
Kassereren : modtager genvalg.
Christina og Birgit  har kontaktet potentielle kandidater til de ledige poster i bestyrelsen. 2 har givet tilsagn om,
at de gerne vil indtræde i bestyrelsen, 1 har meddelt at være villig til en suppleantpost.
 
 
 
Ulla
 
 
 
Inge Lise
Inge Lise/Ulla
Pkt. 4
Kort nyt
 
 
Podie til Fladså Hallen:
Letvægtspodie 1 m. x 2 m.  Pris: 4.118,75 kr.   Bevilges.
Anne taler med Leo før vi anskaffer det.
 
 
T-shirts til seniordanserne og evt. andre:
Det blev besluttet, at foreningen betaler for tryk af logo på
T-shirts.
 
Det kan laves aftaler med hhv. Profilbutikken eller Margerit design, som har film med logo.
Samlet regning kan sendes til foreningen.
Opkrævning kan ske via Conventus.
 
Det er op til de enkelte grupper selv at vælge tøj, kvalitet og farve, (dog ikke instruktørfarven)  men anskaffelsen er for egen regning.
Anne giver seniordanserne besked om dette.
 
Anne
Pkt. 5
Opvisning
 
Forløb som tidligere år.
Christina kontakter Louise og Grete for at aftale det praktiske omkring tilrettelæggelsen og afviklingen af opvisningen, forplejningen, indkøb m.v.
Gæstehold: ”Afrikaholdet” v/ Marcus, de skal stille med et helt hold. Pris 1.000 kr.
Brøderupholdet afslutter opvisningen.
Entreindtægt som sidste år.
Anne sørger for folk til salgsboden i hallen og udarbejder vagtskema.
 
Idrætslederpokalen: Der var indkommet 2 forslag.
Modtageren af pokal og pengegave blev valgt. Inge Lise sørger for indgravering på pokalen.
 
 
Christina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Lise
Pkt. 6
Sommersæson 2019
 
Christina og Ulla udarbejder det endelige program.
Der tilbydes 2 hold i biking hhv. mandag og torsdag, men resten stort set som sidste år.
Der er fremkommet et forslag om børne/forældreyoga i Korskilde Hallen søndag formiddag.
 
Christina og Ulla
Pkt. 7
Næste møde
 
19.2 (generalforsamling)
  5.3 (møde)
 
 
Pkt.8  hvis vi har tid
Årshjul
Gennemgang af årshjul – frist for indberetning/ansøgning, koder/login til div. steder.
Vi fortsætter, hvor vi slap sidst (på dagsorden de næste mange møder)
Udskudt til senere
Pkt. 9. Eventuelt intet  
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303