VORES SPONSORER
 

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2018

kl. 18 30 hos Inge Lise.
 
Ordstyrer: Birgit
Referent: Anne
Deltagere:  Birgit, Inge Lise, Christina og Anne
Afbud fra: Ulla, Sebastian, Morten og Ole
 
 
Punkt Referat Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat 14/6 2018
 • Godkendt uden bemærkninger
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 • Invitation fra DGI event om GymnastikGalla 29/8 2018 på Bosei. Tages med på instruktørmødet.
 
       Christina
 
Pkt. 3
Nyt fra Kassereren
 • Der er indgået donationer fra DGI og fra Sjællandske Medier i alt 50.000 kr..
 • Økonomirapport pr. 1/8 blev forelagt, gennemgået og taget til efterretning.
 • Vedr. wildcard 65+ gælder aldersgrænsen 65 år ved sæsonstart.
       Inge Lise
Pkt. 4
Nyt fra andre – bordet rundt
Inkl. Trioer
Inge Lise:
 • konfirmand Mille sendes en opmærksomhed. Christina tager sig
 af det.
 • Kurser: opfordring til instruktørerne om at deltage.
 • Forslag til ny inddeling for wildcards. Tages med på ”oktobermødet”. Alle i bestyrelsen opfordres til at tænke nye tanker.
 • Instruktøraftalen m.h.t. billede, så gælder det kun portrætfotos.
 
Christina:
 • takker for opmærksomheden ved 40 års fødselsdag.
 • ny hjælper til børnehold Jacob Bruhn, kan starter til efterårsferien.
 • Aktiv fritid Fladså d. 31/8 kl 16.00 ved Fladså Hallen: Fladså Gymnastik deltager med en stand i mødelokalet, formanden svarer Tina Bülov. Flere har meldt sig til at deltage: bl.a. Grete Neerup, Inge Pedersen, Inge Lise, Birgit og Ulla.
 • Materiale: program 30 stk.
 • Aktivitetsprogram for stavgang
 • A-skilt med opslag om senioraktiviteter
 • Face-Off. mandag d. 20/8 kl. 9 00 kommer DGIs Face-off inspirations setup. FG instruktører skal ikke medvirke. Det er for skolebørnene, men FG får reklame, og vil få en regning på 5.000 kr. Christina spørger Fladsåskolen om de betaler en andel.
 
Anne:
 • Indkøbt  nyt A-skilt til stavgang pris 150 kr.
 • Vedr. betaling for kroketspillerne, tages op til afgørelse på ”oktobermødet”.
 • Der sendes igen ansøgning om donation på 10.000 fra SEAS NVE til indkøb af redskaber.
 • Ansøgning  til Næstved kommune om midler fra § 79 Aktivitetspuljen  for 2019 til seniorerne. Indsendes senest 1.okt.
 
Birgit:
 • gave til Leo 70 år 28/10. Christina sørger for indkøb af en vingave og for aflevering.
 
 
 • Møde med Fladsåskolen vedr. brug af redskaber – forslag vedhæftet: Det fremsendte forslag blev gennemgået og accepteret, men lejebeløbene sættes op for skoledelen således, at det fremover udgør 2.500 kr. x 2, SFO er uændret 1.500 kr. x 2 pr. år. Birgit skriver til skolen og SFO og gør samtidig opmærksom på, at redskaberne ikke må benyttes i frikvartererne.
 • Forenings- og motionsdag søndag den 30/9 ved Dagli´Brugsen – deltager vi?: Nej
 • Indkøb af redskaber til Korskilde Hallen: Birgit kontakter Marika, sammen finder de ud af, hvad der skal indkøbes. Der skal indhentes tilbud og helst gode rabatter.  Birgit tager sig af det.
Christina
 
Birgit
Christina
Anne
 
 
 
Pkt. 5
Sæsonen
 
 • PR i div. Ugeaviser samt på deres netaviser: Annoncerne har været bragt, og der er kommet regning.
 • Inge Lise skriver ud til alle sidste års gymnaster med velkomst til ny sæsonstart.
 • Gennemgang af program, hjælpere og føl (er alle inviteret til instruktørmødet?): blev gennemgået.
 • Begrænsning af gymnaster på hold: aftales på instruktørmødet sammen med instruktørerne.
 • Fastsættelse af godtgørelse pr hold mm.: blev gennemgået. 
   Inge Lise
 
Pkt. 6
Instruktørmøde i Fladså Hallen den 21.8
 • Mødet starter kl. 18 30 og alle bestyrelsesmedlemmerne møder kl. 17 30.
 • Der er ikke spisning.
 • Håndtering af kurser – nu kun elektronisk: Birgit tager nogle udskrifter med af aktuelle og relevante kurser og opfordrer instruktørerne til at deltage. Birgit og Christina tager hver en Pc med til demo af DGI`s  kursusside.
 • Kontaktpersoner mødes med alle sine hold samlet og fortæller, hvordan man kommer på besøg som kontaktperson:
 • Tøj prøves – nye instruktører/hjælpere
 • Foto – nye instruktører/hjælpere
 • Nøgler
 • Instruktøraftaler : er udsendt til alle.
 • Forplejning – hvad, hvem sørger for dette?
 • Drikkevarer, frugt og evt. lidt snold, isvand, Christina tager isterninger med.
 • Der arrangeres ”Åbent hus – tag en ven med ” i uge 44. Der skal laves Pr omkring dette arrangement. Sendes ud til alle medlemmerne. Christina sørger for pressemeddelelse i uge 43.
 Birgit/Christina 
 
 
 
 Birgit
 
 
Morten
 
Inge  Lise/Morten
Christina
Pkt. 7
Næste møde
29/9
 • ”Oktobermødet” afholdes 29/9  kl. 9-14 hos Christina
 • Starter med kort bestyrelsesmøde og herefter ”oktobermødet”.
 • Ideer til dagsorden:
 • håndbogen gennemgås, opgaverne beskrives mere detaljeret.
 • Udarbejdelse af vejledninger/oversigt over koder m.v.
 • Rekruttering til næste år.
 • Forslag til ny inddeling for wildcards. Alle i bestyrelsen opfordres til at tænke nye tanker.
 • Kroket: hvad gælder fremover for spillere i Fladså Kroket.
 
Pkt. 8
 Evt.
 • 4/8 Verdensholdet i Slagelse: Billetterne blev fordelt. Anne og Inge Lise deltager ikke. Der blev ikke aftalt samkørsel.
 
 
 
 
 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303