VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde 10.12.2018

Kl. 18 00 – kl. 21 30 hos Christina

Mødet startede med spisning. Tak til Christina for flot opdækning.

Deltagere: Ulla, Inge Lise, Ole, Morten, Anne, Christina og Birgit.
Sebastian og Louise havde ikke tilmeldt sig.
Ordstyrer: Ulla
Sekretær: Anne
 
Punkt. Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat
af møde  30. okt. 2018
 •  
 • Referatet godkendt uden bemærkninger.
 •  
Pkt. 2
N nyt fra
forformanden
 • Der skal foretages rettelser på hjemmesiden:
 • mailadr. for suppleant Louise.
 • Praktiske info  vedr. ferier.
 • Tages op ved sæsonstart at Fladså Hallen følger skolernes ferier. Gælder for alle børneholdene
 • Henvendelse fra Susanne Nikolajsen med tilbud om demo af Yoga 13/1 2019  på Brøderup Efterskole  Pris 25 kr. for deltagelse.  Fladså Gymnastik vil gerne bakke op om dette med omtale på hhv. hjemmeside, storskærmen m.v. Afventer infomateriale. 
 • Formanden gør opmærksom på sidste nr. af Udspil, flere gode indlæg som bestyrelsen med fordel kan læse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
Pkt. 2 b. nyt fra kassereren
 •  Der har været problemer med. udbetaling af godtgørelse for 2018. Ikke alle indberetter korrekt fremmøde.  Der skal strammes op, og alle modtagere af godtgørelse skal gøres opmærksomme på,  at man naturligvis kun kan få betaling for de gange, man møder.
 •  Reglerne for udbetaling af skattefri godtgørelse skal undersøges nærmere. Hvad gør man evt. i andre foreninger m.v. 
 • Vedr. tæppecurling: Alix har gjort opmærksom på, at der er uorden i tæpperne. Har nogen lånt dem ?? Vedr. nærmere efterforskning viser det sig, at fægteklubben har brugt dem til bander.  De har nu fået besked om, at disse tæpper kun må benyttes af tæppecurlerne.
 • Taget til efterretning.
Christina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla og Inge Lise
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 3.
Kort bordet rundt
Inge Lise:
 • Der er problemer med tilmelding på bikingholdene, specielt  torsdag aften .
 • Birgit kontakter Sussie.
 
Ole:
 • Bikingrummet males og der sættes nye lamper op i denne uge. Rummet skal ryddes for alt efter sidste bikinghold torsdag aften. Bikingholdet mandag morgen sætter cyklerne på plads. Musikanlæg skal låses inde. Birgit kontakter Sussie.
 
Morten: intet.
 
Anne:
 • Status på trioarrangementer i 2018 er udsendt før mødet.
 • Orientering om SMART, slutter i denne uge og starter ikke op igen efter jul. Der skal tænkes nye tanker om evt. nyt tilbud til vintersæsonen til ældre seniorer.
 
Christina:
 • Der har været utilfredshed med minikarleholdet,  Lidt for meget uro og leg. Der skal strammes op. Christina har kontaktet instruktørerne.  Der er taget hånd om problemerne på holdet.
 • FFF lørdag starter op igen efter jul. Husk oprettelse af nyt hold.
 
Birgit:
 • Der er bestilt en trøje til en hjælper.
 • Vedr. bikingbukser, så er det kun instruktørerne, som får betalt bukser. De øvrige kan ved henvendelse til Profilbutikken få rabat ved køb.
 • Alle redskaberne er nu ankommet. Div. reparationer er udført. Der vil komme en ny plade til en stålbænk.
 • Redskaberne i Korskilde Hallen skal behandles ordentligt og må ikke skilles ad. Der skal snarest ske en mærkbar forbedring i omgangen med redskaberne ellers låses nogle inde. Ulla taler med Søren om problemet
 
 • Sussie har udtrykt ønske om afmærkning på gulvet i bikingrummet. Efterkommes ikke.
 • Der har været vejledning til forældre/børnholdet, det var en god oplevelse for alle. Fortæl det videre til de øvrige instruktører, så de også får lyst til at have vejleder.
 • Emma og Laura er tilmeldt fanebærerkursus.
 
 
Ulla:
 • Der er tilmeldt et par stykker på børneholdet . med betaling via Broen.
 • Jannies hold fortsætter resten af sæsonen på trods af få deltagere. Der skal gøres PR for holdet efter nytår.
 • Voksentrioen: der er planlagt 1.hjælpskursus  den  21. jan. Kurset koster 5.500 kr. for 2 timer +  2 instruktører .  Det anbefales at man kontakter Hjerteforeningen, som tilbyder gratis kurser med stort set samme emne og indhold.
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Lise
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla
Pkt. 4
Opvisning
 • Gæstehold:
 • Christina har tilbud fra 4 gæstehold, som gerne vil komme til opvisningen.
 • Det skal være samme model, som sidste år kun 1 gæstehold. udover holdet fra Brøderup Efterskole.
 • Christina kontakter de forskellige hold. Afslag til HTT .
 
Christina
Pkt.5
Årshjul
 • Udsat til næste møde.
 
Pkt. 6
Generalforsamling 19.2.2019
 •  
 • Invitation  og dagsorden: udsendes 1. febr. 2019
      via Conventus, hjemmeside og opslag.
 • Sted: Korskilde Hallen
 • Forplejning: ost, lidt pålæg  og rødvin,
 • Dirigent: Ole Hansen har givet tilsagn.
 • På valg:
 • næstformanden…… modtager  genvalg
 • kassereren       …..    modtager genvalg.
 • afd.leder Korskilde:  modtager ikke genvalg.
 • 1 bestyrelsesmedlem har p.t. orlov. (fortsætter vedkommende i bestyrelsen??)
 • Christina kontakter mulige potentielle emner til bestyrelsen.
 
Ulla
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
 
Pkt. 7
Sommersæson 2019
 • Christina skriver via Conventus til instruktørerne  om ønsker mht. sommerhold og tider.
 • Bookning af haltider. Der ansøges om samme tider, som sidste år.
Christina
Pkt. 8
Mødekalender for 2019 – nye mødedatoer
 •  
 • 22/1 2019   kl.  19 00  hos Christina
 • 19.2.2019 –kl.  19 00  generalforsamling
 • 5/3 .2019 – kl.  19 00  hos Christina
 • 24/3 2019    opvisning
 • 1/4 2019     start af sommersæson (uge 14-26)
 
Pkt. 9
Evt.
 • Intet.
 • Herefter fordeling af julehilsner til alle instruktører, hjælpere, m.v. i foreningen. Efter et større  tællearbejde lykkedes det, at få flasker og gaver til at gå op, så alle får en hilsen med ønsket om god jul og godt nytår..
 • .
 
 

 
     
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303