VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde - Tirsdag den 21. januar 2020
Hos Christina kl. 18 30
Afbud til Christina
Deltagere: Christina, Birgit, Ole, Inge Lise, Anne. I en del af møde Louise fra opvisningsudvalget.
Afbud: Morten og Kim
Ordstyrer: Birgit
Referent: Anne
 

Punkt Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat af 5/12 2019
 • godkendt uden bemærkninger
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 • Håndbold har benyttet FG´s redskaber i forbindelse med Trille Trolde hold for børn (1-5 år) søndag formiddag. Der foreligger ingen aftale. Birgit tager sig af sagen mht. aftale om benyttelse og betaling.
 • Instruktør Anne Z-. er pt skadet. Rikke Dyhr og Christina tager over indtil videre.
 
 
 
Birgit
Pkt. 3
Bordet rundt- nyt fra andre herunder trioerne
 
 • Inge Lise: henvendelse fra Nets vedr. oprettelse af adgang for betaling med MasterCards. FG er ikke interesseret pt. Der opfordres i stedet for til, at man benytter MobilePay.
 • FFF vedr. ½ sæson for særligt hold er oprettet.
 
 • Ole: intet
 
 • Birthe: Svar til Aktiv Fritid i Fladså er udfyldt og afsendt.
 • Opfordrer alle til at give tilbagemelding, når der udsendes anmodninger eller meddelelser fra FG.
 • SparNord. Ingen ændring i sponsorat. FG er gebyrfri, det svarer til ca. 2.000 kr. pr. år. Desuden
       vil de se positivt på ansøgninger om tilskud   fra  SparNord fonden.
 • Vedr. parkour og skaterbane. Redegørelse af møde 17. dec. 2019 er fremsendt til bestyrelsen. Vi afventer nærmere. FG er mest interesseret i parkour.
 • Der er problemer med larmende skolebørn mandag kl. 11 45- 12 00. Det er meget forstyrrende for badminton og tæppecurlerne. Louise tager sig at dette.
 
 • Anne: notat vedr. seniortrioen er fremsendt til bestyrelsen.
 • Vedr. kørselsgodtgørelse se  DGI´s takster. Birgit undersøger sagen. Evt. opjustering aftales senere.
 • Vandgymnastik 20/21 leje af tid i anden svømmehal. Måske kan problemet klares ved at sæsonstart udskydes og tilsvarende forlænges med senere afslutning.
 • Ny instruktør Ulla Barup er startet. Hun har modtaget en buket blomster fra bestyrelsen. Skal have T-shirt og der skal tages foto.
 
 • Birgit: Lise har afleveret en kasse med udklip m.v. vedr. FG. Hun vil ikke længere står for dette. Materialet blev overdraget til Christina. Christina vil kontakte Fladså Arkiv for at høre, om de har andet materiale liggende vedr. FG.
 • Der er pt tvivl om Vingstedkurset bliver gennemført. Isabella B. er indstillet, men der skal gerne en anden med også.
 • Springkursus for instruktørerne. Jacob Steensen er spurgt. Det er måske en mulighed.  Der arbejdes videre med sagen.
 • Vedr. computere til montering på bikingcyklerne, er det ikke relevant pt.
 • Føl på Marikas hold, Gustav har fået T-shirt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
 
 
Birgit
 
Pkt. 3 a
Budget 2020
 • Budgettet blev tilrettet.
 • Renteudgifter             3.000 kr.
 • Dragtkøb                    60.000 kr.
 • Spørgsmålet om dragtpriser tages op på instruktørmødet i august.
 
Pkt. 4
Generalforsamlingen
 • Forplejning
 • Dagsorden – indkaldelse endelig tekst skal afklares med Ole.
 • Ordstyrer - Ole ok
 • PR: lægges på hjemmesiden, Facebook og skærmene i Brugsen og Hallen.
 • Optælling af medlemmer aftales med Inge Lise og Birthe.
 • Mødetid kl. 18 00 for alle bestyrelsesmedlemmerne
Birthe og Anne
Birthe
 
 
Birthe
 
Birthe
 
Alle !
Pkt. 5
Opvisning
 • Hvor langt er vi:
Louises plan blev gennemgået.
 • Morgenmad som sædvanligt, man tager nogle kander kaffe og vand med. Der indkøbes brød, smør, ost, juice til ca. 50 pers.
 • Seniordans deltager med et hold 15. min. vil gerne på kl. ca. 14 00
 • Gæstehold: Stensved spørges
 • Brøderupholdet afslutter dagen.
 • Cafe – frivillige: seniorerne, Anne spørger om hjælp til caféen og køkkenet samt sandwichs til 50 pers.., smøres gerne dagen før.
 • Der bestilles forklæder til café og køkkenfolk.
 • Musik - Kenneth – ok 2.500 kr. er aftalt
 • Fotograf som sidste år.
 • Lederpokal: hjemkaldelse, gravering, biobillet samt krus fra Margerit Design
 • Blomster til instruktørerne bestilles i Køng Gårdbutik. Sammenplantninger ca. 75 kr.
 • Detaljeret plan over opgaver udsendes til alle i bestyrelsen
 • Programmer ca. 600 stk., husk entre 45 kr.
 • Fanebærere: Isabella, David og Sussie. Laura reserve.
 • Speaker: Ole spørges, alternativt Jørn.
 • Duge. Der ligger nogle i redskabsrummet
 • Kuponhæfter.
 
 • Instruktørmøde den 24.3 - mad, drikke mm: der
bestilles mad fra Buffetkøkkenet som tidligere.
Drikkevarer
 
Louise
 
Anne
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
Anne
 
 
Anne
Christina
Birgit
Inge Lise
 
Louise
 
Louise
 
 
 
 
Birthe
Inge Lise
Christina
 
Inge Lise bestiller
 
Birgit
Pkt. 6
Sommersæson
 • Formanden skriver til alle instruktørerne om ønsker for sommerhold.
 • Tilmelding til instruktørmødet senest 1/3 til Inge Lise.
 • Ansøgning af tider i FH og Korskilde når der er tilbagemeldinger fra instruktørerne.
 • Christina og Birgit laver programmet.
 • PR - hjemmeside, Ugebladet og mails til alle medlemmerne.
Christina
Pkt. 7
Vintersæson 20/21
 • Alle instruktører får opfordring til at tænke i næste sæson, så vi snarest kan tage hul på den planlægning også.
 • Booking af haltider næste vinter bookes som sidste år og ved møde i Fladså Hallen med de øvrige foreninger.
 
Christina
 
 
Pkt. 8
Næste møde
 • 17/2 Generalforsamling i Fladså Hallen kl. 19 00
          NB. Bestyrelsen møder kl. 18 00
 • 10/3 bestyrelsesmøde kl. 18 30 hos Christina
 • 22/3 opvisning i Fladså Hallen
 • 24/3 instruktørmøde
 • 23/4 bestyrelsesmøde
 
Alle
Pkt. 9
Evt.
 • Louise anmoder om, at pumpen er tilgængelig, den skal ikke låses inde.
Birgit taler med holdet. 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303