VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 5. december 2019
hos Birthe kl. 18.00-21.30
 
Deltagere:  Birthe, Birgit, Inge Lise, Ole, Anne, Morten og Kim
Der var afbud fra Christina pga. sygdom.
Ordstyrer: ingen
Referent: Anne
Da mødet var en kombination af bestyrelsesmøde og julefrokost for bestyrelsen kunne tidsplanen ikke overholdes. Vi siger tak til Birthe for et flot traktement, som bekom alle vel.

Punkt Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat fra den 28.9.2019
 
Godkendt uden bemærkninger.
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 • Formanden bad den 28.9 om forståelse for  evt. manglende deltagelse i nov./dec.:
Bestyrelsen har stor forståelse for formandens
nuværende situation og prioritering af opgaverne. Bestyrelsen bakker som hidtil op og er villige til at påtage sig de opgaver, som formanden  ikke selv kan udføre. Vi beder om klar udmelding og beder samtidig  Christina om at passe godt på sig selv.  Bestyrelsen arbejder videre på samme betingelser som hidtil med flad struktur, og træffer de nødvendige beslutninger og glæder sig over, at formanden fortsætter.
 
 • Henvendelse fra F.H.s bestyrelse vedr. opstart af parkour  på den nye bane:.  Bestyrelsen er ikke afvisende overfor  for aktiviteten, men der er endnu mange uafklarede ting  omkring drift, forsikring, placering, hegning og benyttelse, som skal undersøges nærmere før vi kan tage stilling til om FG vil stå for aktiviteten. Formanden sender svar til FH. 
 
 • Emner til  Vingstedkurset: Isabella Bang indstilles, men der skal gerne findes en mere, evt. spørge Nanna Ebbe eller Simone Jensen.
 
 • Nøglebrikker til Korskilde - skal de om- kodes?  Nej ikke p.t. Jannie kontaktes, og der er lavet 3 stk. ekstra nøgler. Der er styr på det.
 
 • Julegaver til instruktører - skal vi have samme model som de sidste par år:  Ja, samme model som sidste år, dog med den tilføjelse, at alle desuden får 1 stk. håndklæde med div logoer fra Bikings ”overskudslager”. Birgit vil personligt stå for indpakningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
 
 
 
 
Birgit
 
 
Kim
 
 
 
Inge Lise og Birthe
samt Birgit
Pkt. 3
Nyt fra kassereren
 • Godtgørelse vintersæsonen, mails er udsendt og instr. skal sende retur inden mandag den 9/12: der er allerede modtaget en del. men flere med fejl. kassereren foretager nødvendige korrektioner.
 
Pkt. 4
Bordet rundt - nyt fra andre
(herunder trioerne)
 • Inge Lise: intet.
 • Ole: intet:
 • Anne: info vedr. seniorerne er udsendt inden mødet. Suppl. oplysninger og tilføjelser.
 
 • Vedr. tæppecurling, er der fremkommet ønske om anskaffelse af en transportvogn til de tunge tæpper. Der skal foretages en opmåling og indhentes en pris på vognen.
 
 • Forslag om udbetaling af godtgørelse for 1,5 time til instruktøren i vandgymnastik, de dage hvor træningen er på Bosei.: vedtaget, Inge Lise retter den indsendte opgørelse.
 
 • Pr. 1. januar er der igen træning i Fladså Svømmehal, men nu mangler vi en instruktør, da Frederik har fået fuldtidsarbejde. Anne forhører sig div. relevante steder.
 
 • Morten: intet
 
 • Kim: intet
 
 • Birthe:  der er flere deltager på voksenholdene, som endnu ikke har betalt kontingent. De skal rykkes igen. Det er for dårligt, at voksne ikke kan forstå, at der skal betales for aktiviteten.
 
 •  
Info er udsendt før mødet. Suppl. oplysninger og tilføjelser:.
 
 • Samarbejdsaftalen med skolerne er underskrevet 30/8, beløbet på 11.000 kr. er indgået. Der fastsættes samme pris for 2020
 
 • DGIs Landsdelshold: umiddelbart er det omkostningskrævende for foreningen, og FG er ikke interesseret i at få et sådant hold.
 
 
 • Biking event, det var kun 7 cykler, som blev solgt og afregnet til BROEN.
 
 • Der er 600 stk. små håndklæder med div. tryk i forbindelse med Biking-eventet, som FG overtager fra Profilbutikken for en pris af 3.125 kr. OK  taget til efterretning.
 
 • ”Spring sikkert” kursus: FG vil forsøge at arrangere et internt kursus for de unge instruktører. Evt. på Brøderup Efterskole  med Jacob Steensen som instruktør.
 
 • Kursus  ”limen til gymnastikken”  de 4 piger fra Korskilde skal tilmeldes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne
 
 
 
 
Inge Lise
 
 
 
 
Anne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
Birgit
 
 
Birgit
Pkt. 5
Budget for året 2020
 • Budgetforslaget  blev gennemgået og tilrettet.
 • Indb. dragter                                + 12.000 kr.
 • Trioerne ,børn.voksne, biking     + 15.000 kr.
Hensættelse                                  + 10.000 kr.
Telefon udgår                                 -     828 kr.
Teksten på konto 2204 skal rettes.
Inge Lise foretager rettelserne og udsender nyt budgetforslag.
 
Vedr. sponsoraftale retter Birthe  henvendelse til Spar Nord om evt. fornyelse eller forbedring af aftalen. Kim opfordrer til at alle voksne kontakter Spar Nord for at lave en aftale om  øk gennemgang. Det vil iflg. aftalen  give 1.000 kr. til FG. for hvert møde der gennemføres. FG har endnu ikke modtaget nogen indbetalinger fra Spar Nord.
 
Inge Lise
 
 
 
 
 
 
 
 
Birthe
 
Pkt. 6
Hjemmesidens design
Kim oplyser, at der skal foretages en oprydning inden konsulenterne kontaktes. Gruppen arbejder videre med håb om, at arbejdet er færdigt inden næste sæsons begyndelse.
 
Kim
Pkt. 7
Generalforsamling
      Er tidligere aftalt:
 • 18. februar 2020 kl. 19 00
 • Fladså Hallen er booket. ( kl. 18 – kl. 21)
 • Mad: ost og rødvin, lidt pålæg og andre drikkevarer.
 • Dirigent; Ole Hansen skal spørges
 • Valg:
på valg i lige år
Formanden        ønsker genvalg
Sekretæren       vil gerne være  best.medlem
Afd.leder Mogenstrup   ønsker genvalg
Bestyrelsesmedlem vil gerne være sekretær
Suppl. Ole Bundgaard vil gerne fortsætte.
Louise skal spørges om hun vil fortsætte som suppleant.
 
 
 
Anne og Birthe
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
Pkt. 8
Sommersæsonen
 • Program skal opstartes: tages på næste møde.
 • Julehilsen pr. mail til instruktørerne: klarer Christina selv dette, eller skal en anden tage sig af opgaven. Tilbagemelding til Birgit.
 
 
 
Christina
Pkt. 9
Næste møde
 • Opvisningsinfo fra Louise: Louise opfordres til at deltage i mødet.
 • Første skridt i planlægningen af næste sæson - herunder haltider bookes
 
Møder:
21/1  2020 kl. 18 30 hos Christina
18/2  2020 kl  18 00 Fladså Hallen  (generalforsaml.)
27/2 2020  kl. 18 30 hos Morten, Hammervænget 16
22/3 2020        hele dagen opvisning i Fladså Hallen
24/3  2020        instruktørmøde i Fladså Hallen
23/4 2020   kl. 18 30  best. møde sted ?
Louise
 
Udvalg nedsættes
Pkt. 10
Evt.
 • Kim oplyser, at han har været meget tidspresset i den senere tid pga. sygdom og dødsfald i nærmeste familie. Han er desuden ved at afslutte sin uddannelse med projektaflevering m.v. Der skulle falde mere ro på i det nye år. Det håber vi alle.
 
   

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303