FØLG OS PÅ:

VORES SPONSORER

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:


Indsættes som § 9a mellem ”§ 9 Ordinær generalforsamling” og ”§ 10 Ekstraordinær generalforsamling”.
 
§ 9a Digital generalforsamling. 
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud eller andre af bestyrelsen besluttede årsager.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen/ ”den digitale generalforsamling” er ikke forpligtiget i forhold til medlemsdemokratiet i Fladså Gymnastik for så vidt angår det enkelte medlems manglende it-udstyr eller mulighed for at håndtere sit it-udstyr før, under og efter en digital generalforsamling.
 
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
 
2021.02.08
Fladså Gymnastik


Generel information:

Tilmelding og betaling:

Der er mulighed for et par prøvetimer inden tilmelding.

Efter prøvetimerne betales kontingent og derefter er der ingen tilbagebetaling.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på mail til:

Næstformand Birgit Stange Jensen - birgitstange@gmail.com eller

Kasserer Inge Lise Olsen - kasserer.fg@gmail.com


 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303