VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde 30.10.2018

- kl. 19.00-21.30  hos Christina
Deltagere: Christina, Inge Lise, Birgit, Morten, Anne.
Afbud fra: Ulla, Sebastian, Ole og Louise.
Ordstyrer: Christina
referent: Anne
 
Punkt Indhold/referat Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat fra 29.9.2018
 •  
 • Godkendt uden bemærkninger
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 •  
 • Vedr. Conventus. der skal laves et logiskt mappesystem for filerne. Der arbejdes på det.
 
 • Næstved kommunes svar på henvendelse vedr. Korskildehallen, om  mangelfuld rengøring.: Svaret blev oplæst. Der er taget hånd om problemerne.
 • Rengøringen i selskabslokalet i Fladså Hallen er blevet bedre. Ingen grund til klage.
 
 • Der er problemer med varmen i omklædningsrummene i Fladså Hallen. Instruktørerne skal opfordre til, at man benytter hallens omklædningsrum og ikke svømmehallens.
 
 • Christinas besøg hos spejderne i Herlufmagle vedr. trioarbejdet  er udskudt til januar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
Pkt. 3
Nyt fra kasserer
 • Der er modtaget ca. 35.000 kr. fra  Næstved kommune vedr. uddannelsestilskud.
 • Godtgørelsessedler udsendes inden jul
 •  
 
Pkt. 4
Bordet rundt (inkl. evt. nyt fra trioerne)
Christina:
 • Biking-event: planlagt til 5.10.2019
 • FFF -biking :  er aflyst resten af året.
 • Børnefællestræning den 10.11.2018 i Fladså Hallen
 • Springdag for 6-15-år på Gunslevholm, lokaler er bestilt for tidsrummet  kl. 13 30- kl. 16 00. Dato: 11/11 2018.
 • Nye ”brikker” til alle i Korskilde Hallen: er på plads i Conventus.
 • Åbent hus i uge 44 har givet nye deltagere.
  • ”Julehilsen” fra bestyrelsen til instruktører m.fl: der bestilles vin og chokolade i Brugsen. I år dog kun 1 fl. pr. person og ikke for hver funktion.
  • Når alle redskaberne til Korskilde Hallen er modtaget tages der billeder af børneholdene i aktivitet. Billederne sendes med takkekort og evt. julehilsen til de 3 donatorer (Sjællandske medier, DGI og LIONS)
 
Inge Lise:
 • Der er modtaget et tilbud på nyt headsæt m.v.  til Fladså Hallen. fra Jan Olsen. Pris 1.000 kr.: accepteret.
 • Vedr. voksentrioen arbejdes der videre med planerne for et arrangement i 2019 evt. i samarbejde med andre foreninger.. Der skal også afholdes 1. hjælpskursus.
 •  
 •  
Morten:
 • Intet.
 
 Anne:
 • referat af seniortrioens møde samt efterfølgende notat udsendt  inden mødet.
 • Forårsfesten er under planlægning til afholdelse fredag 15. marts 2019.
 • Opvisningen, tilsagn om hjælp fra seniorerne med caféen. Grete Neerup vil gerne stå for køkkentjansen og tages med på råd vedr. indkøb m.v. .
 • Vedr. platform til lederen af seniorgymnastik: blev drøftet men udsat indtil videre.
 • Tilbud fra LIONS: salg af kalendere, 25 kr. pr. solgt kalender går til seniorafd.: modtaget med tak.
 • Efterårsferien:  der står i programmet at vi følger skolernes ferier, og det gælder for alle hold..
 
Ulla:
 • notat udsendt inden mødet: taget til efterretning.
 • Gymnastikhjørnet nedlægges.
 
Birgit: udsendt notat inden mødet.
 • Alle instruktørerne har fået tøj.
 • Redskaber til Korskilde Hallen : er indkøbt, efter forhandling blev prisen 95.000 kr.
 • Repr. af måtte er klaret af Birgit.
 • Biking: hallen er booket til event 5.10.2019. der arbejdes videre på det.
 • Bikingbukser: der er lavet aftale med Profilbutikken
 •  
 • Roll-ups: er under udarbejdelse.
 • Renovering af bikingrum: hallen er gået i gang, afventer tilbud fra maler. Hallen afholder for udgiften.
 • Kontrakt for bikingrummet: Der ligger en aftale fra 2011, skal fornyes. Afventer udspil fra Hallen. .
 • Forældre/børnholdet går rigtig godt, holdet er tilmeldt vejledning i DGI.:Rykket for svar 29/10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit/Inge Lise
 
Christina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina/
Louise
 
Pkt. 5
Budget
 • Budgetforslag  2019 blev forelagt og gennemgået.
 • Inge Lise foretager div. justeringer,  og det tages med på næste møde. Der var ikke modtaget budgetter for trioerne.
 •  
Inge Lise
Pkt. 6
Årshjul
 • Gennemgang af årshjulet/aktivitetskalenderen  med tilføjelser af div.
 • Januar, februar og marts blev gennemgået og tilrettet. Vi arbejder videre på det, men det er et tidskrævende arbejde. Anne laver rettelserne i aktivitetskalenderen.
 •  
ALLE - man har inden mødet læst kalenderen igennem og lavet tilføjelser til egne opgaver.
Pkt. 7
Næste møde
 • 10. december kl. 18 00 hos Christina
 • Husk tilmelding p.g.a. mad.
 
Pkt. 8
Evt.
 • intet
 
 
     
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303