VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Kl. 19 00 hos  Christina
Deltagere: Ulla, Birgit, Ingelise, Anne, Christina og i den sidste
del af mødet Sebastian.
Afbud: Louise.
Ordstyrer: Ulla
Referent: Anne
 
Punkt Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat
 • Referat af mødet 7. november godkendt uden bemærkninger.
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 • intet
 
Pkt. 3
Nyt fra andre - bordet rundt
Birgit:
 • Henvendelse fra Kildelauget om deltagelse ved deres arrangement 9. og 10. juni 2018. FG deltager ikke med aktivitet, evt. med roll ups. Birgit svarer.
 • Næsten alt tøj til instruktørerne er nu kommet. Der er stor tilfredshed hos modtagerne.
 • Roll ups er stadig under udarbejdelse, håber de kommer til opvisningen.
 • 20 stk. hulahopringe er anskaffet, beholdningen er nu på 35 stk., som beror i Fladså Hallen.
 • Der skal foretages oprydning i skabene i Fladså Hallen.  Vi afventer indretning af nyt rum med opsætning af hylder. Håber det sker snart.
 • Der er modtaget en klage fra en forælder på Forældre/børn holdet. Det var et mindre problem og formanden har taget sig af sagen.
 • Der har endnu ikke været vejleder på børneholdet. Birgit har rykket DGI, men ingen har haft tid.
 • Forældre/børn holdet går ikke til opvisning, men afholder sidste  træningsdag en bedsteforældreopvisning. 
 • Bikingholdene fungerer uden problemer. Sussie klarer selv hendes hold. Ellers ingen bemærkninger.
 
Ulla:
 • Tilbud fra DGI om fællestræning for voksne i Rønnede udsendes til alle voksenholdene.
 • Redskaberne i Korskilde Hallen skal gennemgås med henblik på kassering og nyanskaffelser. Marika og Jakob tager sig af dette.
 • DGI kursus ”Boost din forening” tages op senere.
 
  Anne:
 • Udsendt beretning om seniorerne taget til efterretning.
 • Ønske fra krocket om tidligere sæsonstart. Ulla tager sig af dette efter aftale med Grete Neerup.
 
Ingelise:
 • Alle instruktørerne registreres nu automatisk i DGI via Conventus.
 • Ulla og Ingelise udarbejder en oversigt over div. koder samt henvisning til, hvad koderne skal bruges til.
 • Foreløbigt regnskab 2017 og budget 2018 blev forelagt og gennemgået. Der blev foretaget enkelte rettelser i budgetforslaget.
 • Indtægter: kontingenter skal opjusteres.
 • Der var enighed om følgende kontingentstigninger for 2018/19:
 • Børneholdene stiger med 25 kr.
 • Alle andre hold stiger med 50 kr.
 • Wildcards stiger med 50 kr.
 • Biking enkelttimer (mobilpay): 45 kr. pr. time
 • Biking seniorer: 300 kr. pr. sæson
 • Udgifter: godtgørelse rettes til 200.000 kr. og kørselsgodtg. til 7.000 kr.
 • Ingelise udarbejder endeligt regnskab og budgetforslag. Regnskabet underskrives på formødet inden generalforsamlingen.
 
 
Sebastian:
 • Tidligere udsendt materiale om førstehjælp for børn 24/2 2018 blev gennemgået. Flot udkast til plakat og opslag på hjemmeside, men det skal rettes til.
 • Det er gratis at deltage, men der skal ske tilmelding via hjemmesiden, hvert barn skal tilmeldes for sig.  Tilmelding senest 21/2. Der er en begrænsning i antal børn på 50.
 
 
 Birgit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla
Pkt. 4
Generalforsamlingen
 
 • formanden skriver opslag om den ledige bestyrelsespost. Opslag på hjemmeside, mail og facebook.  Evt. kandidater skal svarer senest 25/1.
 • Hvis ingen melder sig, er der forslag om reduktion af antal bestyrelsesposter, hvilket dog kræver en vedtægtsændring.
 • Afvikling efter samme koncept som sidste år
 • Forplejning: ost og vin m.v.
 • Dagsorden - indkaldelse
 • Ordstyrer: Ole Hansen er spurgt.
 • Hallen bookes i tiden kl. 18 30 – kl. 21 30
 
Christina
 
 
 
 
Ulla og Ingelise
 
Ulla
 
Pkt. 5
Opvisning og 
instruktørmøde
Programmet blev gennemgået og rettet til. Der skal påføres sted, pris og logoer på forsiden. Midtersiderne blev ligeledes tilrettet.
 • Cafe-frivillige: seniorerne spørges om bagværk og cafévagter som sidste år. Grete Neerup har givet tilsagn om hjælp i caféen.
 • Christina udarbejder lister over forslag til indkøb m.v. Sender lister m.v. til Grete Neerup.
 • Musik –Kenneth  ok
 • Speaker: Ole Hansen spørges.
 
 • Instruktørmøde den 20.3 foregår i Fladså Hallens selskabslokale i tiden
        kl. 17 00 – kl. 21 00
 • Lokalet skal bookes.
 • Forplejning fra Buffetkøkkenet.
 
 
 
 
 
 
 
Ulla
Ulla og Ingelise
Pkt. 6
Sommersæson
 • Der er skrevet til alle instruktører mht ønske om sommerhold.
 • Ansøgning af tider i FH - Leo har henvendt sig. Håndbold forlænger deres tider. Haltider skal reserveres.
 
 
Ulla
Pkt. 7
Vintersæson 18/19
 • Alle instruktører har fået opfordring til at tænke i næste sæson, så vi snarrest kan tage hul på den planlægning også.
 
 
 
Pkt. 8
Næste møde
 • Næste bestyrelsesmøde:  6. marts 2018 kl.  19 00 hos Christina.
 • Pkt. til drøftelse:
 • efter generalforsamlingen
 • opvisningen
 • sommerprogrammet.
 
Pkt. 9
Evt.
Christina:
 • formanden har et ønske om, at bilag til punkter på dagsordenen eller sager, som man ønsker drøftet, udsendes ca. 1 uge før mødets afholdelse.
 •  Det vil lette afviklingen af møderne. Medlemmerne får bedre mulighed for at sætte sig ind i stoffet, får overblik og kan stille kvalificerede spørgsmål til de enkelte punkter.
 
 
 
 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303