VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde 29.09.2018

kl. 9.00 hos Christina

 Referent: Anne

Deltagere:  Birgit, Inge Lise, Christina , Ole og Anne

Afbud fra: Ulla, Sebastian, Morten og Louise

Ingen ordstyrer.

Punkt.

Indhold

    Ansvarlig

Pkt. 1

Godkendelse af referat

 møde 15/8 2018

 

Godkendt uden bemærkninger

 

Pkt. 2

Nyt fra formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordet rundt/trioer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takkekort fra Mille Uhrbrand

Deltagelse i Richard Jensens  begravelse  (1. formand)

Deltagelse i indvielse af kunstgræsbanen – godt koncept med fredag eftermiddag og aktiviteter.

Christina er inviteret til møde med Herlufmagle spejderne for at fortælle om trio-arbejdet. Det bliver i november md

.

Verdensholdet: opvisning i Næstved 3/5 2019. Der bestilles billetter

senest 30. sept. 2018. for at opnå rabat.

 

Christina:

FFF: er en succes, men problem med biking,, da ikke alle vil deltage i dette tilbud.

 

Der skal strammes op omkring  til- og framelding, til bikingholdene. Birgit skriver ud til bikerne. Bedre udnyttelse af cyklerne

 

Betaling for ”delebørn”, så er det folkeregisteradressen, der er afgørende for, hvor barnet hører til..

 

Conventus:  inden mødet i dec. skal  hver især  rydde op i filerne  så kun relevante filer står tilbage. Sorteres og gemmes  i mapper..

 

Ønske om tidligere planlægning af  sæson, helst lige efter generalforsamlingen.  Det gælder både sommer- og vintersæson.

 

Anne:

Næste år  evt.. ændring af layout på den store annonce, så det ved start af annoncen fremgår hvilke målgrupper  man henvender sig til.

Annonce også gerne i Sydsjællands Tidende.

 

Lys og lydforhold i hallen til seniorgymnastikken er ikke optimale. Det forsøges løst snarest muligt, så alle kan se og høre lederen. Jan og Anne Marie afprøver lydforholdene. Head-sættet skal anvendes og øvelserne skal gentages. Inge Lise tager en snak med Anne Marie..

 

Trioen har planlagt 2 arrangementer.

Julefrokost for stavgængerne  4/12, forventes udgiftsneutralt for foreningen.

Forårsfesten i Everdrup Samlingshus i marts er under planlægning, men man forventer foreningen giver et tilskud til musikalsk underholdning.

 

Inge Lise:

Der har ikke været møde i voksentrioen, men man arbejder på at afholde et større arrangement i marts md. evt. sammen med andre foreninger.

 

Christina:

Børnetrioen vil afholde børnetræning i Korskilde Hallen  

10. november kl. 10 – kl. 12

Evt. invitation af sponsorerne med indvielse af nye redskaber. Christina sørger for Pr. og invitationer.

 

Der arrangeres tur til Gundslevholms springcenter for de større børn.

Der skal ske tilmelding via Conventus til begge arrangementer. Deltagerne tilbydes en T-shirt.

 

Birgit:

Samarbejdsaftalen med skolen er udfærdiget, men endnu ikke underskrevet. Den fremsendes snarest muligt til skolen. Kassereren fremsender regning til skolen.

Evt. køb af måtte med tilbehør tages op senere.

 

Nedlæggelse eller åbning af bikinghold, kan ikke foretages af den enkelte instruktør, det skal ske via kassereren.

 

Bikingbukser til instruktørerne.

Foreningen betaler, Birgit bestiller.

Tilbud til bikingholdene om køb af bukser med FG logo og med rabat.  Der skal betales 25 kr. mere end  foreningens pris. Bestilles og betales via Conventus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Lise

 

 

 

 

 

 

Birgit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina

 

 

 

 

 

 

Inge Lise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgit

 

 

 

 

 

 

 

Birgit

 

 

 

 

Pkt. 3

”Åbent hus” uge 44

 

PR-materiale til avis og medlemmer samt info på vores hjemmeside og facebook, skærme samt mail.

 

Christina

Pkt.4 Oktobermøde

Årshjul

Udskudt til møde  30/10 

 

Pkt. 5

Rekruttering

Slås sammen med pkt. 9k

 

Pkt. 6

Ny inddeling af wildcard

Overvej ny inddeling af wildcardordningen – gælde for alle aktiviteter/dag/aften?

Tænker videre.  Evt. strukturændring. Tages med på næste møde.

ALLE

Pkt. 7

Krocket

Hvad gælder fremover for krocketspillere i FG/Krocket?

 

Tovholdere

 

Der er uændrede regler for krocket. Dvs. der betales samme kontingent for alle deltagere. Spillere, som vil deltage i turneringer m.v. må selv afholde disse ekstraudgifter.

 

Tovholderen for korcket får 60 kr. pr. mødedag.

Tovholderen for tæppecurling får udbetalt  60 x 1,5 pr. mødedag.

 

Evt. Pkt. 8

”Ung/ny i FG”

Udsættes til senere møde.

 

Pkt. 9 + pkt. 5

Generalforsamling

 

 

 

 

Instruktører/

best.medlemmer

 

Generalforsamling:

Dato: 19. februar 2019

Tid:     kl. 19 00 – kl. 21 00

Sted:  Korskilde Hallen

Samme procedure som tidligere år.

 

Der er  nye emner til bestyrelsen.

.Rekruttering af nye instruktører. Opslag til instruktørgruppen om

”Hvordan bliver vi flere om at løse opgaverne”.

Være  opmærksomme  på evt. emner.

 

Pkt. 10

Evt.

 

Intet

 

Næste møde:

 

 

30/10 kl. 19 00 hos Christina

1) bordet rundt

2)  årshjul

3) budgetforslag

 

3/12 kl. 18 00  hos Christina9

  Oprydning i Conventus

   Mad bestilles

 

 

 

 

 

 

Inge Lise

 

 

TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303