VORES SPONSORER

4. referat 2019

                                           Referat af bestyrelsesmøde
                                            
Mandag 24. juni 2019

                                           hos Christina kl. 19 00 – kl. 21 30.

 

Deltagere: Inge Lise, Birthe, Birgit, Kim, Ole, Christina, Anne.

Afbud: Morten

Ordstyrer: Birgit

Referent  : Anne

 

Punkt

Indhold

Ansvarlig

Pkt. 1

Godkendelse af referat

 

-            Godkendt uden bemærkninger

 

Pkt. 2

Nyt fra formanden

 

-          Afskedsreception for Leo den 28.6  kl. 13-16. Fladså Gymnastik er med i gavekort på weekendophold sammen med flere andre foreninger. Christina deltager, men kommer sent pga arbejde.

 

-       Henvendelse fra Trine Stenbek om fælles idrætstilbud for børn i Fladså Hallen. Evt. 3 gange i sæsonen for hver idrætsgren, så børnene får afprøvet de forskellige muligheder. Det er   under planlægning.  Fladså Gymnastik vil gerne bakke op om forslaget. Vi afventer nærmere mht. instruktører og betaling.

 

 

 

Christina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 3

Nyt fra kassereren

-          Der er indgået penge fra Næstved kommune: 76.000 kr. i medlemstilskud og 18.000 kr. i kursustilskud. Der kommer muligvis flere penge i  kursustilskud senere på året.

 

-          Der har været problemer med indbetalinger for dragter. Der er udsendt rykkere uden den store succes. Det skal præciseres ved start, at der skal betales for dragt, evt. betaling før dragterne bestilles.

 

 

Pkt. 4

Bordet rundt - nyt fra andre

(herunder trioerne)

Anne vedr.  seniortrioen: notat er udsendt før   mødet.

-  Tilskud fra Frivillighedspuljens § 79 restpulje 2019. Næstved km. har bevilget 7.500 kr. til motionsprogrammet ”Motion i det fri, gi´r ny energi” (stavgang).

 

-          Vedr. vandgymnastik, blev man enige om, at  følge Fladså Svømmeklub mht. start. Dvs.  at holdet programsættes til start 11/9, så afventer vi nærmere omkring evt. lukningsperiode af svømmehallen.

-          Birthe: intet

 

-          Ole:  gør opmærksom på rettelse i programmet vedr. seniorbiking.

-          Betaling for enkelttimer i seniorbiking  sættes til  20 kr. pr. time fremover.

 

-          Kim: har deltaget i møde i Fuglebjerg vedr. ”Ud i naturen”.  Der vil blive afholdt et lignende møde i Tappernøje i september om evt. oprettelse af kløverstier i området. Næstved kommune afsætter penge til projekterne i budget 2020.

 

-          Christina: intet

 

-          Inge Lise: Gominisite/onmondo vedr. ændring af hjemmesiden m.v. Vi blev enige om, at der ikke skal købes hjælp til dette. En gruppe bestående af Inge Lise, Birthe og Kim  tager sig af ændringerne.

 

-          Birgit: vedr.  Biking event:

-          har fået lovning på gratis lån af 50 cykler fra Fitness partner i Vallensbæk. Der skal betales for transport til og fra.

-          Der nu kan ”sælges” 60 cykler.

-          Skal der betales afgift til KODA for arrangementet ??  Christina undersøger det.

-          Der skal via hjemmesiden oprettes betaling pr. cykel pr. time.

-          Udarbejde lille flyer til uddeling.

-          Birgit udarbejder tekst til hjemmesiden vedr. eventen.

-          Husk Spar Nord når der skal ansøges om sponsorater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Lise. Kim og Birthe

 

Birgit

 

 

 

 

 

Christina

 

 

Birgit

Pkt. 5

Sommersæsonen

-          Anne: der er stadig problemer med enkelte dårlige betalere på krocketholdet. Kassereren udsender en rykker til de pågældende.

 

-          Podiet fra UniStage er endnu ikke ankommet.

-          Springbanen i Korskildehallen er blevet ordnet.

 

 

 

 

Inge Lise

Pkt. 6

Program 19/20

-          Redskabslejen for Korskilde Hallen sættes op til 3.000 kr. pga. usædvanligt stort slid på redskaberne.

-          Måtte i Fladså Hallen sælges til Fladsåskolen som beset, hvis de stadig er interesseret i den.

 

-          Det foreløbige program blev gennemgået. Der mangler stadig instruktører. Kim melder sig som instruktør for drengeholdet.

 

Birgit

 

 

Birgit

 

 

 

Kim

Pkt. 7

Instruktørmøde

-          ”Den røde tråd” på børneholdene:

-          Kim bliver tovholder for en gruppe bestående af: Kim, Helle og Jacob Steensen. Der skal udarbejdes holdbeskrivelser for holdene med plan for udviklingen fra hold til hold. Planen sendes til Mathias Karlshøj, gerne inden 6/8.

-          Mathias kommer til instruktørmødet 28/8

hvor han gennemgår planerne sammen med instruktørerne i tiden kl. 17 00- kl. 19 00.

 

-          Nøgler/brikker + tøj: Kim, Morten og Birgit

-          Mad/drikke: aftales på næste møde

-          Invitation : udsendes af Christina

 

 

Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina

Pkt. 8

Næste møde

-          6/8  kl. 18 30 hos Christina

-          28/8 instruktørmøde

 

 

Pkt. 9

Evt.

Kim: strøtanke ….. brug af dronere ?? 

Fagre nye verden, er det noget vi skal gå ind i.

Vi tænker videre.

 

 


 
 
 
 
 
 

 


 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303