VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde  14. juni 2018 

Kl. 18.30 hos Anne, Toften 21
 
Ordstyrer: Ulla 
Referent: Anne
Deltagere:  Birgit, Ulla, Ole, Anne og Morten.
Afbud: Sebastian , Christina, Louise  og Inge Lise
 
Velkommen til Morten, som er indtrådt i bestyrelsen og for
første gang deltager i bestyrelsesmøde i F.G..
Vi glæder os til samarbejdet. Morten er Fladså Gymnastiks afd.leder
for Fladså Hallen, og varetager de opgaver,som er beskrevet i håndbogen.
   
 
Punkt Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat
møde 17/5
 • Godkendt uden bemærkninger.
 
Pkt. 2
Nyt fra næstformanden
 
 • Formand:  p.t. bebyrdet med stort arbejdspres, har  orlov indtil videre. Arbejdet fordeles mellem Ulla og Birgit.
 • fægtning ; der er sendt svar, men  F.G. har ikke fået nogen reaktion på vores afslag.
 • Opmærksomhed sendes til halinspektørs 70 års fødselsdag.
 
 
  
     Birgit
Pkt. 3
Nyt fra kassereren
 • Godtgørelser er udbetalt til de instruktører, som har indsendt skemaerne rettidigt.
 • Der er modtaget 11.000 kr. i kursusrefusion fra Næstved km., det svarer til 68%  kurser vedr. børn.
 
Pkt. 4
Bordet rundt – herunder evt. nyt fra trioerne
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Sebastian: har p.t. orlov fra bestyrelsen p.g.a. arbejdspres. Er stadig med i børnetrioen.
 • Ole: intet.
 • Anne: der er udsendt referat af seniortrioens møde. Grete Neerup er valgt som ekstra medlem til seniortrioen.
 • Der anskaffes et nyt A-skilt til stavgang. Anne indkøber.
 • Morten: intet
 • Birgit: vedr. bikinglokalets istandsættelse. Dette er drøftet med Leo. Det er Fladså Hallens opgave. Halinspektøren har lovet at tage sig af udskiftning af belysningen snarest muligt. Ole og Birgit vil følge op på dette.
 • Ulla: F.G. har modtaget en bevilling på 25.000 kr. fra Sjællandske Medier til udskiftning af redskaber i Korskilde Hallen. Ulla og Marika kontakter  journalist Brande, som vil lave interview og billeder til avisen.
 • Vedr. skolernes brug af F.G.s redskaber, så afventes der svar fra Louise mhp. møde, så der kan udarbejdes en ny aftale for næste skoleår.
 • Foreningsundersøgelsesskema: blev gennemgået, besvaret og afsendt til Næstved kommune. Det var en længere og tidskrævende omgang!.
 
 
Ole og Birgit
 
Ulla
Ulla og Birgit
Louise
Pkt. 5
Håndbog revideres
 • Håndbogen blev gennemgået og tilrettet.
 • Den reviderede 2018 håndbog er lagt i Conventus.
Anne
 
 
 
Pkt. 6
Program sæson 2018-2019
 
 
 
 
 
 • Programmet er rundsendt til hovedinstruktørerne den 6/6 af Christina.: programmet blev gennemgået. Der mangler p.t. instruktører til bl.a. drengeholdet og hjælpeinstruktørerne er heller ikke på plads endnu. Der blev foretaget rettelser i bikingtimerne formiddag mandag og torsdag. ”Programudvalget”  Ulla, Birgit og Christina arbejder videre med at færdiggøre programmet.
 • Opslag på hjemmesiden, conventus, facebook og infoskærmene samt opslagstavlerne.
 • Anne tager kontakt til Susan Hemmingsen vedr. SMART.
 
Ulla, Birgit
og Christina
 
 
Anne
Pkt. 7
Instruktørmøde den 21/8-2018 i
 • Indhold  : et ultra kort møde med info, ingen instruktørtræning før mødet. 
 • Instruktørerne får mulighed for at deltage i DGIs tilbud FACE OFF i løbet af efteråret.
 • hvor.: Fladså Hallens festlokale.
 • Indkaldelse
 • Instruktøraftaler
 • Traktement – Ulla og Ingelise
 • Lokale:  Ulla sørger for bookning.
 
 
Christina
Ulla og Inge Lise
Pkt. 8
Næste møde
.
 • 15/8 2018 kl. 18 30 hos Ulla eller Inge Lise
 • 6/10 2018 kl. 9 – 14, ”Oktobermøde”
 
Pkt. 9
Evt.
 • Tilføjelse til hjemmesiden: ”der vil i årets løb blive taget billeder af aktiviteterne”.
 • Ulla kunne oplyse, at Ballstik har fået et antal bolde og vogn foræret af Børsting.
Ulla
 
 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303