VORES SPONSORER

                                           Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag 6. august 2019
                                           hos Inge Lise kl. 18 30 – 21 00.
 
Deltagere: Christina, Inge Lise, Birgit, Anne, Morten og Ole.
Afbud: Birthe og Kim
Ordstyrer: Birgit
Referent  : Anne
 
Punkt Indhold Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat
 
 • Godkendt uden bemærkninger
 
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 
 • Ny halinspektør, Brian tiltrådt 1.8.2019.
Christina og Birgit har budt ham velkommen.
 • Vedr. evt. afgift til KODA for Biking-Event. Birgit  kontakter  andre foreninger, som har afholdt noget lignende, hvad gjorde de ? Birgit retter evt. selv henvendelse til KODA.
 
 • Kim og Sanne tilmeldes springkursus i Haslev.
 • Vedr. ændringerne  på hjemmesiden. Evt.  beklage ændringerne og gøre opmærksom på, at FG ikke selv har haft indflydelse på disse.
 
Christina
 
Birgit
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
Pkt. 3
Nyt fra kassereren
 • Økomomirapport pr. 6/8 blev omdelt og gennemgået.  Økonomien er tilfredsstillende.
Tak til Inge Lise.
 
Pkt. 4
Bordet rundt - nyt fra andre
(herunder trioerne)
 • Ole: Der er foreløbig skaffet 9 instruktører til Biking-Eventen  Skal gerne skaffe en kvindelig instruktør mere.
 
 • Morten: Intet
 • Anne:
 • Podiet er nu ankommet. Dog med en transportskade. Det er kun kosmetisk, så vi har accepteret en kreditnota på 500 kr.
 
 • Krocket: alle har nu indbetalt for sæson 2019. Det går godt med holdet. Stor tilfredshed med banerne. Der har været afholdt venskabsturnering med Kastrup. Et par hold er tilmeldt turneringer og Grethe Neerup har været til DM i sin klasse, blev nr. 2.
 
 • Stavgang: starter 13. august. Aktivitetsplan er udarbejdet. Udleveres til deltagerne ved start og kommer herefter på hjemmesiden. Der er udsendt en reminder til alle deltagerne fra sidste sæson.
 
 • Tæppecurling: Der kan forventes ønske om anskaffelse af nyt materiel. Vi afventer priser m.v.. Evt. fremsendes ansøgning til DGI efter nytår.
 
 • Vandgymnastik: Christina oplyser, at det ligger fast, at svømmehallen lukker ned 4/10 – 30/11.
Vandgymnastikken starter op som planlagt, og sæsonen forlænges til 31/5 2020.  Ændringen sættes på hjemmesiden.
 
Christina: Foreningernes dag ved Fladså Hallen  er endnu ikke planlagt, men FG vil gerne deltage, hvis det bliver aktuelt. Vi afventer.
 
Inge Lise: det statistiske materiale vedr. hjemmesiden blev gennemgået og taget til
efterretning.
 
Birgit:  Matilde Birkekjær,har anmodet om  en udtalelse om hendes virke i FG. Birgit tager sig af det.
Matildes anmodning  om at komme på kursus 1 kan først efterkommes når/hvis hun vender tilbage som instruktør i foreningen.
 
 • ”Fladså biker for Broen”
 •   Biking-Event: Planlægningen er i fuld gang.
Der har været afholdt møde med deltagelse af Mads fra Broen og halinspektør Brian.
 
 • Ole B. sørger for det fornødne antal instruktører.
 • Fragt af cyklerne pt uafklaret.
 • Lys,lyd og halleje  Brian inddrages.
 • Opslag er sat på Facebook og hjemmeside
 • Opslag på tavlerne ved Næstved by. Ole Hansen  kontaktes.     
 • Profilbutikken skal anskaffe cykelbukser til instruktørerne
 • Der sættes  56 stk. cykler til salg . Pris 1.000 kr. pr. cykel. Der er 2 frie cykler. Tilmelding fra 18/8 2019.
 • Bikinggruppen afholder næste møde 28/8 17 00 - 18 45. (instruktørmødet)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Lise
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole
Birgit
 
 
 
 
 
 
 
Inge Lise
 
 
 
 
Pkt. 5
Instruktørmødet den 28.8 i Fladså Hallen
 • Invitationer er udsendt
 • Tilmeldinger senest  10/8. Birgit udsender rykkere efter denne dato.
 • Opgavefordeling:
 • Indkøb af snold, frugt og vand  samt isterninger til isvand.
 • Servietter  (Christina har)
 • Sandwichs til børne- og juniorinstruktørerne
 
 
 
 
 
 
Anne og Birthe
 
Pkt. 6
Program 19/20
 • Programmet har været i Ugebladet Sydsjælland og Ugebladet. Flot stor annonce.
 • Der mangler hjælpere på Marikas hold Liselotte Nielsen skal kontaktes og tilbydes kursus.
 • Program 2019/20 blev gennemgået og påført kontaktpersoner for de enkelte hold.
 
 
Birgit
Pkt. 7
Instruktørmøde
Kl. 17 00 – 18 45
”Den røde tråd”
 • Aftalen med Mathias Karlshøj er aflyst. Jacob Steensen og Helle Bruun tager over.
 • Kim og Christina beder instruktørerne om at sende info inden mødet, så det kan sammenfattes og tilrettes på mødet.
 •  
 
 
Kim/
Christina
Pkt. 8
Mødekalender
 • 28.08  instruktørmøde i Fladså Hallen
 • 28/09  ”oktobermødet” kl. 9 00 – kl. 13 00 hos Anne
 • 1. time: best.møde med status og opstart.
 • Herefter: Årshjulet og Hjemmesiden
 • Alle bedes før mødet have læst materialet  igennem og komme med evt. rettelser eller tilføjelser.
 • 7/11 2019 best.møde hos Morten
 • 5/12 2019 best.møde og julefrokost hos Brithe ?
 • 21/1 2020 best.møde hos Christina
 • 18/2 2020 generalforsamling Fladså Hallen
 • 27/2 2020 best.møde
 • 22/3 2020 opvisning i Fladså Hallen
 • 24/3 2020 instruktørmøde i Fladså Hallen
 • 23/4 2020 best.møde.
 
 
 
 
Alle
 
 
 
 
 
 
Birgit booker lokale
 
Pkt. 9
Oktobermødet
 
 •    Status på årshjulet
 • Hjemmesiden
 • Betaling for instr./best. husstand. Gratis eller reduceret pris. Drøftes.
 
 
 
alle
Pkt. 10
Evt.
Intet.  
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303