VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde


Tirsdag den 5.3.2019
Hos Christina kl. 19.00 - kl. 21.30
 
Deltagere: Inge Lise, Kim, Morten, Birthe, Anne, Birgit og Christina.
 
Formanden bød velkommen til Kim og Birthe som er nye i bestyrelsen.
Tak fordi de vil være med i bestyrelsesarbejdet, og vi håber på et godt samarbejde.
Ordstyrer: Birgit
Sekretær: Anne
Afbud: ingen
 
Punkt. Indhold Ansvarlig
Pkt. 1 Godkendelse af referat
 • Referat fra  22.01.2019, blev godkendt uden bemærkninger.
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 • Henvendelse fra Falck: Intet materiale modtaget. Hvis de henvender sig, vil de blive tilbudt en stand i forhallen til opvisningen. Der gøres ikke mere ved sagen.
 • Konfirmationer: Inge Lise ser om der evt. er nogen i den aldersklasse og Marika og Helle spørges.
 • Der er booket haltider til sommer- og vintersæson i Fladså Hallen. Det er ønsker, men vi håber, at få de ansøgte tider.
 • Jannis hold fortsætter i Korskilde Hallen trods lavt deltagerantal. Området har mange andre tilbud om motion,  og vi vil gerne holde fast i medlemmerne.
 
Pkt. 3
Kort bordet rundt/trioer
 
Anne, seniortrioen:
 • notat udsendt før mødet.
 • Der er sendt blomster til Grete Neerup, som har været sygemeldt p.g.a operation.
 • Der er solgt 66 billetter til Forårsfesten.
 • Stavgang er startet med 37 deltagere fordelt på 3 hold, der ventes mange flere deltagere.
 • Podie til Anne-Marie. Det aftales at der skal anskaffes 1 stk. podie mere, men at vi skal forsøge at få pengene fra DGIs redskabspulje. Anne fremsender ansøgning. Podiet anskaffes når vi har svar DGI.
 • Ansøgning til Næstved kommune om tilskud fra Frivillighedspuljen § 79, restpuljen for 2019 til ”Motion i det fri gi´r ny energi”. Der ansøges om 10.000 kr.
Birthe:
 • efterlyser opgaver, da hun er ny i bestyrelsen. Der     vil  i løbet af året ske en fordeling af arbejdsopgaverne i forbindelse med gennemgang af aktivitetskalenderen.
 
 
 
Morten:
 • intet
Kim:
 • intet p.t, afventer nærmere om opgaver.
 
Inge Lise:
 • der er udsendt godtgørelsessedler til instruktørerne m.fl.
 • har  sammen med Birthe deltaget i kursus i Conventus. Der var ikke så meget nyt, men blev bekræftet i, at der ikke er nogen lette løsninger i det system. Finansdelen er Ok, men det andet er noget tungt at arbejde med.
 • har sammen med Birthe  deltaget i DGI`s Webinar i  Foreningsservice.
 • Telefonnummer på bestyrelsesmedlemmer og instruktører slettes fremover i adresselisterne.
 • Der er betalt stævnegebyr for seniordanserne, som deltog i DGI stævne i Store-Heddinge.
 •  
Christina:
 • intet.
Birgit:
 • Tøjindkøb til nye bestyrelsesmedlemmer m.fl. foretages snarest muligt.
 • Billeder til hjemmesiden af nye medlemmer og opslag kommer snarest muligt.
 • Biking : intet nyt p.t.
 • Redskaberne i Korskilde Hallen er kommet og endemåtten repareret.
 • Der er hul i en springbane. Birgit tager sig af det.
 • Der skal anskaffes ”brikker” til Korskilde Hallens låsesystem  til Kim og Birgit.
 • Samarbejdsaftalen med skolerne skal justeres op til 2.500 kr. for hver af de 4 afdelinger. Opkrævning skal ske i september. Prisen fastsættes hvert år i december af hensyn til budgettet.
 • Roll-up: er stadig under udarbejdelse.
 
 
 
 
 
Anne
 
Anne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina
 
Birgit
 
Birgit
 
 
Pkt. 4
Opvisning d. 24.3.2019
Kl. 13 00 i Fladså Hallen
 • Info om opvisningen
 • Programmer er trykt og fordeles på holdene.
 • Gaver, blomster mm.
 • Opgavefordeling: ”To-do listen” for opvisning 2019 blev gennemgået og rettet til. Priserne blev justeret.
 • Christina udarbejder en ny liste, som udsendes, så alle kender arbejdsopgaverne, hvem gør hvad.
 • Kaffe til  morgenbordet: bestyrelsen tager hver især 2 kander kaffe med.
Christina
Birthe m.fl.
 
 
Husk kaffen
Pkt. 5
Instruktørmøde 25.3
Kl. 18 – 21 i Fladså Hallens selskabslokale
 • Forplejning:  som sidste år, der bestilles i  Buffetkøkkenet.
 • Drikkevarer, rest fra opvisningen, men der skal købes vin.
 • Næste sæson: Christina laver stort format A 3  med de ansøgte haltider, så instruktørerne kan byde ind med forslag til hold.
 • Bestyrelsen møder kl. 17 00 og hjælper til med borddækning m.v.
Inge Lise
 
Christina
alle
Pkt. 6
Efter generalforsamling 19.2.2019
 • Alle syntes Generalforsamlingen forløb fint. Ros til Ole Hansen som dirigent. Antal deltagere kan ikke forventes at være højere. Tager det som tegn på, at medlemmerne  er tilfredse.
 • Opgavefordeling: Ulla og Sebastians opgaver skal fordeles til andre medlemmer i løbet af året.
 
 
Pkt. 7
Sommersæson 2019
 • Programmet blev gennemgået og tilrettet. Priserne blev justeret.
 • Program i A-5 tages med til opvisningen til fordeling.
 • Pr : . annonce i Næstved Bladet
 
Christina
Pkt. 8
Næste møde
 • 24.03.2019: Opvisning i Fladså Hallen
 • 25.03.2019 instruktørmøde i Fladså Hallen
 • 25.04.2019 bestyrelsesmøde hos Birgit
 • 25.06.2019 bestyrelsesmøde hos Christina
 • 28.08.2019 bestyrelsesmøde hos Christina
 
Pkt. 9
Evt.
 • Der er tidligere indkøbt billetter til bestyrelsesmedlemmerne til Verdensholdets opvisning 3/5 i Arena Næstved. De nye medlemmer af bestyrelsen undersøger, om de vil med.  I givet fald skal Inge Lise have besked så hurtigt som muligt. Foreningen betaler for bestyrelsen evt. ægtefæller m.v. er for egen regning.
 
Pkt.10
– når/hvis vi har tid
Årshjul
 • Af tidsmæssige årsager blev punktet udskudt til næste møde.
 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303