VORES SPONSORER

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2018 

Kl. 18.00 hos Birgit
 
 
Ordstyrer: Ulla 
Referent: Anne
Deltagere: Birgit, Ulla, Ole, Anne og Inge Lise.
Afbud:  Christina, Sebastian, Morten og Louise.
 
Punkt  Referat  Ansvarlig 
Pkt. 1 
Godkendelse af referat 
 • Referat af bestyrelsesmødet 16. april er ikke udsendt. Afventer.
 Christina
Pkt. 2 
Nyt fra formanden 
 
 
 
 
Referat af møde med fægtning og Ole Hansen
 
Herunder beslutning om evt. fægtning
 • Kursusbogen udkommer ikke længere. Instruktørerne skal gøres opmærksomme på, at de skal søge oplysninger på DGIs hjemmeside. Orientering på  instruktørmødet.
 • Der er tilbud om kursus i Ravnsborg Hallen, Horslunde  22/5.  Producer videoer på din smartphone til foreningens sociale medier
 • Referatet var ikke udsendt til alle bestyrelsesmedlemmerne, så der blev givet et kort resume af mødets forløb.
 
 • Anne: kan ikke gå ind for forslaget om at optage fægtning som ny aktivitet, mener foreningen har rigeligt med at overkomme de nuværende opgaver.
 • Ole B.: mener godt man kan give det en chance, men der skal en helt klar køreplan for igangsætning og evaluering. Vil ikke selv gå med i en trio eller tilsyn.
 • Inge Lise: ikke umiddelbart positiv p.t. Har betænkeligheder, vil        ikke indgå i trio eller tilsyn
 • Birgit: siger ja, synes det skal prøves af. God aktivitet for de unge, godt med nye tiltag. Vil  ikke indgå i trio eller tilsyn.
 • Ulla:  ikke stemt for det. Der er ingen i  bestyrelsen der vil påtage sig opgaven med tilsyn og eller være medlem af trioen. Så er sagen vel afgjort.
 • Det overlades til formanden at gå videre med svar til Ole Hansen og Peter fra fægteklubben om bestyrelsens holdning. De skal have svar hurtigst muligt.
Christina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Christina
Pkt. 3 
Nyt fra Kassereren  
 Referat af
 Økonomimøde
 sommergodtgørelse
 • På mødet blev følgende besluttet:
Dragttilskud nedsættes  fra 150 kr. til 100 kr.
Wildcard ændres fra 60 + til 65+
Voksenhold  stiger med 50 kr.
Børnehold stiger med 25 kr.
Biking 40 kr. pr. gang
Seniorbiking  300 kr.
Seniordans  650 kr.
 • Godtgørelsessedlerne udsendes i næste uge, udbetaling vil finde sted i uge 24.
 • Økonomirapporten blev forelagt.  Taget til efterretning.
 
Inge Lise 
 
Pkt. 4 
Bordet rundt
Herunder nyt fra trioerne
 • Ole B.:  belysningen i bikinglokalet skal udskiftes. Der er ønske om bedre belysning og at lysstyrken kan reguleres Hallen er indstillet på at betale for dette. M.h.t. istandsættelse af lokalet skal man tale med hallen, evt. indhente overslag fra den maler hallen benytter. Der er mulighed for at ansøge om tilskud fra pulje til foreningsfaciliteter fra Næstved kommune,  ansøgningen skal være vedlagt budget m.v. og være indsendt senest 1. juni . Birgit kontakter Hallen.
 • Anne: der er fremsendt ansøgninger til 5 forskellige fonde om tilskud til anskaffelse af nye redskaber til Korskilde Hallen.
Redskaberne koster 80.000 kr. og der er ansøgt om 25.000 kr. eller evt. mindre beløb fra hver fond. Vi afventer svar. Redskaberne må ikke anskaffes, før vi får svar. Der kan gå op til 3 mdr.
 • Birgit: der er foretaget oprydning i redskabsrummet i Fladså Hallen. Der er anskaffet kasser og  der påsættes mærkater om indhold. Nogle ting er kasseret, og der vil blive udarbejdet ny redskabsliste evt. med angivelse af priser. Efterlyser håndvægte, der er kun få tilbage, hvem har dem ??
 • Holdning til skolens brug af redskaberne. Leo låser op i når skolen skal benytte foreningens redskaber. Det skal aftales hvilke redskaber skolen må råde over. Birgit, Ulla og Louise udarbejder aftale med skole og SFO for både Fladså Hallen og Korskilde Hallen.
 • Ulla: børneattester indhentes fremover kun første gang instruktørerne ansættes. Det er efter loven.
 • Sebastian:  fremsendte forslag om Sommerskole, Aktiv lørdag/søndag, tur til Springcenter og instruktion af børneinstruktørerne . Godt initiativ, alt accepteres. Grønt lys til igangsættelse.
 • Der er usikkerhed om hvem der er med i børnetrioen, skal afklares.
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit
 
 
 
 
 
 
Sebastian
 
 
 
Pkt 5.
Program sæson 2018/19
 • De fleste hold er på plads. Som noget nyt vil Ulla oprette ”gymnastikhjørnet”  med eget program til  stolegymnasterne.
 • Vandgymanstik  kun 1 hold  efter Elisabeths ønske.
 • Smart skal påføres listen. Susan Hemmingsen er leder og tiden er  onsdag kl. 10 – kl. 11 i Fladså Hallens selskabslokale.   15 uger  fra  uge 37 med begrænset deltagerantal. Pris 400 kr.
 
Pkt. 6 Mødekalender
 • 21/8  kl. 18 30 – kl. 21 00 instruktørmødet
i Fladså Hallen, kort møde, meget let traktement. Ulla og Ingelise tager sig af det. Lokale skal reserveres.
 
 • 6/10 kl. 9 00 – 14 00, ”Oktobermødet”
hos Christina eller på Granbæk. Aftales senere.
 
 
 Ulla
Pkt. 7 
Datasikkerhed/persondatalov
Info
underskrifter 
 • Ulla og Ingelise har udarbejdet materialet og tilrettet for Fladså Gymnastik. Christina skal underskrive databehandleraftalen.
 • Privatlivspolitik for Fladså Gymnastik lægges på hjemmesiden som punkt.
 • Vi skal være opmærksomme på at billeder af instruktørerne og bestyrelsen ikke må bruges uden tilladelse fra de pågældende. Sættes på instruktøraftalen, som skal tilrettes.
 
Pkt 8.
Næste møde
 • 14/6 2018 kl. 18 30 bestyrelsesmøde på Toften 21
   håndbogen skal gennemgås og revideres.
 
Pkt. 9
 Evt. 
 • Intet drøftet.
 
 
 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303