VORES SPONSORER

Referat af  bestyrelsesmøde 7. november 2017
Kl. 18.00 med spisning hos Inge Lise


Deltagere: Ulla, Birgit, Ingelise, Ole, Anne, Christina
og i sidste del af mødet Sebastian.
Afbud:  Louise, Referent: Anne
Tak til Ingelise for et flot traktement.

Punkt Kommentar/ referat Ansvarlig
Pkt. 1
Godkendelse af referat
 • Godkendt uden bemærkninger.
 
Pkt. 2
Nyt fra formanden
 • Takkehilsen fra Anne (ægtefælles bisættelse), Inge Kryger (indlagt med 112 på stavgangstur), Inge P (75 år) og Margit J. (diamantbryllup).
 • Forespørgsel fra HGATM - om brug af biking: de tilbydes lån af lokale og cykler i perioden  1/1-31/3 2018 som en forsøgsperiode. Betaling 500 kr. pr. gang.
 • Evt. spørgsmål til hal-mødet d. 11.10: Christina gav en fin orientering om mødet. Udtrykte skuffelse over det ringe fremmøde fra de andre foreninger.
Christina
 
 
Pkt. 3
Nyt fra Kassereren
 
 • Godtgørelse 1. del af sæsonen: udsendes ca. 1. dec.
 • Budget - herunder indkomne budgetter fra trioerne
 • Budgetforslag fra voksentrioen: udgift 10.000 kr. til et enkelt foredrag. Indtægt 0  kr.
 • Budgetforslag fra seniortrioen: udgift 25.000 kr. Indtægt 9.000 kr. til diverse aktiviteter i løbet af året. Aktiviteterne er beskrevet i trioens referat.  Der var ikke indkommet forslag fra børnetrioen, der blev afsat 10.000 kr. i udgift til arrangementer.
 • Budgetforslag 2018 blev herefter udarbejdet. De største afvigelser i forhold til budget 2017 var køb af sportstøj nedsat fra 45.000 kr. til 6.000 kr..  Køb af redskabet blev sat til 100.000 kr. med bemærkning om, at i 2018 skal Korskilde Hallen tilgodeses med nyanskaffelser.
 • Annoncer blev nedsat fra 30.000 kr. til 15.000 kr., idet man fremover vil benytte facebook mere. De øvrige tal var stort se småjusteringer i forhold til budget 2017.
 •  Kassereren tilretter budgetforslaget og udsender det til bestyrelsen.
 •  Tak til kassereren for et flot stykke arbejde.
 • Med hensyn til MobilePay skal det undersøges om vi kan få en ordning for klub/forening contra erhverv. Det skulle være billigere.
Ingelise
 
Pkt. 4
Nyt fra andre – bordet rundt
Inkl. Trioer
 
 • Ulla: Voksentrioen - foredragsaften - en succes! En rettelse til referat, højtaleranlæg er endnu ikke anskaffet. Merete Keis er nyt medlem af voksentrioen.
 • Ulla udtræder af ”aktiv i Fladså” gruppen.
 • Pige springholdet får vejledning af Jakob sidst i nov. m.d.
 • Ingen andre hold har ønsket vejledning.
 • FFF holdet får evt. en ny instruktør til næste år.
 • Yoga/pilates efter jul: hal er reserveret, pris aftales senere.
 
 • Birgit: tøj er bestilt kommer ca. 20. nov., dog i en anden farve. Der har været en del problemer med leverandøren.
 • Biking-mappe: er lagt i Conventus under dokumenter. Biking går godt. Der er sat tilbud om biking på ”skærmene ”i hhv. brugsen og hallen. Der skal styr på torsdagsholdet.
 • Mor/far/barn holdet har haft nogle problemer med mødetider, opstilling og udskiftning af instruktør. Der er nu fundet en ny træner til holdet, der er bestilt vejleder til holdet via DGI. Der har været klager, men nu  kommer der styr på det.
 • Børnetrioen :  førstehjælpskursus afholdes i januar md. i Fladså Hallen. Sebastian tager sig af det videre forløb. Anne Zeuten spørges om at gå ind i arrangementet. Anne D. skriver til Spar Nord om forsinkelsen.
   
 • Christina: åbent-hus arrangement 23/11 ”tag en ven med” på børneholdet. Evt. et arrangement man vil afholde for alle hold  hvert år i uge 44.. God reklame.
 • Minikarleholdet er delt i 2, da der er kommet mange nye små deltagere. Fungerer godt.
 • Har fået henvendelser fra to fremmede hold, der gerne vil medvirke til opvisningen.
   
 • Sebastian: tilbud om at PGI (Pedersborg) juniorhold kommer til forårsopvisningen i FG.  
 • Ingelise: har modtaget 4.300 kr. fra Spar i Blangslev. Beløbet er øremærket til dragter til Ballstikholdet.

 • Ole: intet. Har haft meget at gøre med biking p.g.a. sygdom hos anden instruktør.
 • Anne: Henviser til seniortrioens referat af 1/11 2017. Der har været en del problemer med krocketmateriellet. Krocketholdet ønsker udvidet spilletid, tidligere start og senere slutning, evt. også aftentid  og  lørdag eller søndag. Bestyrelsen er åben overfor deres ønsker, men kommunen skal spørges.
 •  
 
Pkt. 5
Generalforsamling
 
 
 • 19. februar 2018 kl. 19.00-21.00 i Fladså Hallen
 • Valg:
Formand - på valg  opstiller til genvalg for 2 år)
Sekretær - på valg (opstiller til genvalg for 2 år, modkandidat ok.)
Afd.leder Mogenstrup - på valg ønsker ikke genvalg
 
Jacob Steensen og Ole Bundgaard - begge suppleanter er på valg hvert år. Ole B. er villig til genvalg (modkandidat ok).
Dirigent: Ole Hansen spørges.
Forplejning: som sidste år: ost og rødvin
Bestyrelsen fremsætter forslag om årlige hensættelser:
20.000 kr. til jubilæumsfond (FG 50 år)
20.000 kr. til  Fladså Hallens udbygning, specielle faciliteter for FG.
 
 
 
 
 
 
Ingelise
Pkt. 7
Næste møde
 
 • Tid:  16/1 2018 :  
 • Sted: Anne Duelund, Toften 21. Mogenstrup
 
Pkt. 8
 Evt.
    Intet.  
 
 
TILMELD DIG HER
BØRNEGYMNASTIK
GYMNASTIK
VOKSENGYMNASTIK
KROCKET
SENIORMOTION
KROCKET
Vi er medlem af
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Fladså Gymnastik | CVR 29980977| Hammer Bakker 4 | 4700 Næstved | Tlf.: +45 22439303